Cinsel isteksizlik kadınlarda neden daha fazla?

Bilimsel olarak kadınlar ve erkekler biyolojik olarak aynı düzeyde dürtülere sahipken cinsel isteksizlik kadınlarda neden daha fazla?

İnsan, yaşamın devamı ve hayatta kalmak için bazı zorunlu davranışlar gösterir. Bu davranışlara dürtü adı verilmiştir. Bu dürtülerimizin amacı yaşamımızı sürdürmek yanında zevk ve haz almaktır. Cinsellik de yeme içme, uyuma gibi doğal bir dürtüdür. Yemek yeme dürtüsü uzun süre ertelenemez ama cinsellik dürtüsü ertelenebilir ya da baskılanabilir. Ancak tam olarak yok edilemez. Kadınlar ve erkekler biyolojik olarak aynı düzeyde dürtülere sahiptir. Ancak eski çağlardan beri kadınlar; gelenek-görenek, örf, adet, ahlaki ve din kurallardan dolayı cinsel dürtülerini baskılamak zorunda bırakılmıştır.

Erkeklerde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Erkekler için ise cinsellik bir güç olgusudur. Toplumun erkeklere yönelik bu ayrımcı tutumundan dolayı cinsel dürtüleri baskılanmamaktadır. Oysaki ahlaki ve dini kurallar kadın ve erkek için eşittir. Ancak yetiştirme tarzından doğan kadınlara yönelik baskılardan dolayı toplumda cinsel isteksizlik kadınlarda daha fazla görülmektedir.

 

 

Cinsel isteksizlik konusunda doğru bilinen yanlışlar

Toplumda genel kabul gören bazı yanlış cinsel mitler vardır. Örneğin; “cinsel eylemi erkek başlatmalıdır. Cinsel ilişki isteyen ve başlatan kadın ahlaksızdır” şeklindeki doğru bilinen yanlışlar; kadınların cinsel isteksizlik duymasını kolaylaştırmakta veya isteğini ifade edememesine yol açmaktadır.

Cinsel uyarılma fizyolojisi kadın ve erkeklerde farklıdır. Erkekler görsel ve işitsel uyaranlardan uyarılırken kadınlar ise düşünsel, sözel ve duygusal uyaranlardan uyarılır. Erkeğin kafasında birçok sorun varken görsel ve dokunsal uyarılar erkekte cinsel uyarıyı tetikler. Ama kadının kafasında sorunlar ve birçok düşünce varsa duygusal ve sözel uyarıcılar yanında dokunsal uyaranlar olsa bile cinsel isteksizlik ve uyarılma bozukluğu olabilir.

Kadınlarda muhtemel cinsel isteksizlik sebepleri:

 • Toplum baskısı
 • Cinsellik hakkında yanlış inançlar
 • Evde ya da işte sorunlar
 • Eş veya partnerle yaşanan duygusal ya da cinsel ilişkideki problemler
 • İlişki sırasında canının acıyacağı korkusu
 • Gebe kalma korkusu
 • Aşırı stres, depresyon, anksiyete gibi ruhsal sıkıntılar
 • Geçmişte yaşanan taciz, tecavüz ve cinsel istismarlar
 • Evlilik sorunları (Özellikle eşe karşı gizli öfke, kırgınlık, dargınlıklar, aldatılma)
 • Fiziksel hastalıklar
 • Kullanılan bazı ilaçlar
 • Doğum sonrası ilk aylar
 • Fiziksel olarak kendini çekici bulmama, bedeninden memnuniyetsizlik

Duygu

http://www.ladyera.org

View more posts from this author

Bir cevap yazın