Aylar: Nisan 2018

ERKEK CİNSEL SORUNLARIN PSİKOLOJİK NEDENLERİ

Estrogenolit Tablet

Erkek çocuklarının yetiştirilirken erkek olmakla ilgili toplumsal olarak öğrendikleri şeylerin önemli bir kısmını her zaman seks isteyebilen ve sekse hazır olan bir seks makinesi olmak oluşturur. Erkekler kadınları ele geçirmek ve arzularını doyurmak üzere eğitilirler ve cinsellikle sevgiyi genellikle birbirinden ayırmak zorunda kalırlar. Erkekler cinsel ilişki kurdukları kadınlarla, saygı duyulup evlenilecek kadınları birbirinden ayırma eğilimindedirler. Bir kadını sevdiklerinde ve içselleştirdiklerinde ise onunla tutkulu bir cinsellik yaşama konusunda zorluk yaşarlar.

Geleneksel erkek cinsel rolü, erkekleri eşleriyle genel ilişkilerinde olduğu gibi cinsel yaşamda da aktif ve belirleyici olmaya iter. Ayrıca erkeğin her zaman seks yapabileceğini ve kadını reddetmemesi gerektiğini düşündürür. Gerçekler böyle olmadığı için birçok erkek geleneksel erkek rolünü oynamak için kendisini zorlar ve ortaya çıkan sorunları “başarısızlık” olarak algılar. Hızla gelişen “başarısızlık korkusu” ise performans anksiyetesine neden olduğu için cinsel sorunlara neden olabilir. Cinsel ilişkide amaç, bir şeyi başarmak değil, cinsel eşiyle doyumlu bir cinsel yaşama ulaşmaktır.

Cinsel işlev bozukluğu bir kez oturduğu zaman bunun bireyin kendilik algısı üzerine etkisi cinsel sorunun devamına veya kötüleşmesine yol açabilir. Bir erkeğin erkeklik duygusu sertleşme sorunuyla çökebilir ve böyle duygularla tetiklenen kaygı sertleşme zorluğunun devamına katkıda bulunabilir.

Bazı erken boşalma vakalarının, belirgin bir edilgenlik problemi vardır. Kızgınlıklarını, öfkelerini genellikle edilgen biçimlerde dışa vururlar. Herhangi bir şeyi reddetmek ve hayır demekte zorlukları olan bu kişiler bunun yerine görünüşte kabul ettikleri şeyleri karşı tarafı hayal kırıklığına uğratacak şeyler yaparlar. Bu kişiler genellikle baskın ve bazen de erkeksi özellikleri olan kadınları eş olarak seçerler. Bir yandan onların her dediğine evet der ve boyun eğmiş gibi görünürken bir yandan da pasif dirençler gösterirler. Erken boşalma da bu pasif direnişin ve karşı tarafı hayal kırıklığına uğratmanın bir çeşididir.
https://i.hizliresim.com/aGPgzd.jpg

Continue Reading

İLK GECEDEN KORKMAYIN

Estrogenolit Hap
İLK GECE SENDROMUNUN NEDENLERİ…
Çoğunlukla yeni evlenecek genç kızlarda görülen ilk gece korkusunun temelinde cinsel bilgisizlik ve bilinçdışına kaydedilen yanlış cinsel bilgilendirmeler yatmaktadır. Bu nedenle, genç kızlar ilk cinsel ilişkiye girecekleri an, yaşayacakları penetrasyon yani penis vajina birleşmesi ile ilgili kaygıya düşmektedir. Genç kızların bu kaygısı, ilk gece ilişkisiyle birlikte çok fazla ağrı ve acı çekecekleri, durmak bilmeyen vajinal kanama geçirecekleri ile ilgili yanlış bilgilerinden kaynaklanır. Kulaktan dolma bilgilerden sonra, genç kızları tedirgin eden ilk gece korkusunun diğer bir nedeni ise, çocukluk dönemlerinden itibaren bilinçdışının cinsellikle ilgili tuttuğu kayıtlardır. İçinde yaşadığımız kültür gereği kadın erkek ilişkileri, cinsellik ve cinsellikle ilgili her şey, bilinçdışını cinsellikle ilgili tehdit algınsa ve korku hassasiyete yönlendirmektedir. Cinsellikle ilgili sonradan öğrenilen ve insanın aklıyla onaylayamadığı,
Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap
bedeni ve zihni ele geçirmiş cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar, çocukluk döneminde bilinçdışına yerleşmiş cinsel bilgilerle çatışmaktadır. Bu durum da, ilk gece korkusuna ve olası cinsel sorunlara zemin hazırlayabilmektedir. Tüm bunları geride bırakarak, cinsellikle ilgili doğru bilgiler edinebilmek, ilk gece sendromuna yakalanmamak ve çift ilişkisini ilk günden sekteye uğratmamak için çiftlerin mutlaka bir cinsel terapistten, evlilik öncesi cinsel danışma ve rehberlik içeren cinsel eğitim almalarını öneriyorum.
NASIL BAŞA ÇIKILIR?
İlk geceye ilişkin kadının ve erkeğin kaygıları giderilebilir. Yaşamlarını birleştiren, birbirini seven ve arzulayan kadının ve erkeğin, yaşayacakları ilk cinsel birlikteliği, evlendikleri gece olması gereken bir görev ya da zorunluluk olarak görmemeleri ilk gece sendromunun yaşanmasını engelleyecektir. Diğer bir değişle, ilk geceye gereğinden fazla önem verilmemeli… Çift ilk kez yaşayacakları cinsel ilişki ile ilgili kaygı düzeylerini kontrol edebilmelidir. Bu kontrolün sağlanmasında, hem cinselliğin doğru bir şekilde yaşanabilmesi hem de çiftin birlikteliğinin sürekliliği için önemli olan karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ön planda olmalıdır. Bu üç önemli yargı, çiftin birbiriyle kuracağı iletişimin doğru ve samimi olmasını, bireylerin kendilerini, beklentilerini, istek ve arzularını doğru ifade edebilmesini, çiftin birbirini dinleyebilmesini, evlilikle, kendileriyle, birbirleriyle ve cinsellikle ilgili beklentilerini, meraklarını ya da endişelerini paylaşabilmelerini, çiftin birbirlerinin bedenlerini keşfederken sakin ve sabırlı olmalarını sağlayacaktır.
Estrogenolit Hap

Continue Reading

ORTA ÇAĞ’DA CİNSEL HAYAT PART1

Estrogenolit Damla
MİSYONER POZİSYONU
Kilise doğanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle insanların misyoner pozisyonu haricinde sex yapmasını günah olarak kabul ediyor, bu sebeple kadınların üstte oldugu pozisyonlarda birlikte olanlar hakkında 3 yıl hapis cezası uyguluyordu.Günümüzde ise çiftlerin sevişmesinin serbest olduğu Londra’daki Hyde Park‘ta tam tersi bir uygulama söz konusudur.Erkeğin kadın üzerinde olduğu pozisyonlar polis müdahelesi için yeterli bir sebeptir.Nedeni ise işin içinde zorbalık olup olmadığını anlamaktır.
KONDOM KULLANIMI
Hayvan derisinden üretilen tek takımlık olmayan ilkel prezervatifler yaygın olarak kullanılmakta, kilise ise bu tür doğum kontrol uygulamalarına karşı çıkmamaktaydı.Bunun yanında Romalı askerlerin kondomlarını öldürdükleri düşmanlarının adele liflerinden yaptıkları da bilinmektedir.
HOMOSEKSÜELLİK
Kilisenin eşcinsel ilişkilere karşı tavrı ise gayet netti.Ölüm ! Genellikle engizisyon tarafından en ağır şekilde idama mahkum ediliyor,muhtemelen de bu ceza yakılmak oluyordu.
GENELEVLER
Antik Çağ‘ın derinliklerine kadar inen köklü kurumlardır genelevler.Resmi olarak tarih sahnesine ilk çıkışı, MÖ 640-558 yıllarında Atinalı yasa koyucu Solon tarafından Antik Yunanistan’da Dikterion adlı evlerin açılması ile vuku bulur.
Solon, tarihin ilk genelevinin açılışı esnasında yaptığı işi meşru göstermek için kadınlara : “Soylu Atinalı eşler, sizin evlerinizde oturup nazik bedeninizi korumanız ve yormamanız gerekir. Bırakınız kocalarınız fahişelerle cinsel isteklerini tatmine çalışsınlar ve sizi rahat bıraksınlar.” şeklinde hitap eder.Bu açıklama ile beraber erkekler karşısında kısmen pasif durumda olan Antik Yunan’ın soylu kadınları, vaziyeti mecburen kabullenmek durumunda kalırlar…
Resmi kurum sıfatında açılışı gerçekleştirilen kurumlar, imparatorluk tarafından belli başlı düzenlemelere tabi tutulur.İlk olarak her evin kontolünün görevlendirilen bir memur aracılığıyla yapılması ve elde edilen gelirlerin “porniketos” adlı bir vergi ile imparatorluk bütçesine yönlendirilmesi sağlanır.
Zamanla oluşan fahişeler arasındaki sınıf farklılıklarından sonra ise kıyafete kadar varan tertipler getirilir.Buna göre geçmişte genellikle ailesi tarafından terkedilen, veya korsanlar tarafından kaçırılıp esir pazarına getirilen kişilerden oluşan en alt tabakadaki “dikteriades” sınıfı fahişeler, güneş batmadan sokağa çıkmak, törenlere katılmak, tapınaklara girmek, yasalarca belirlenen üniforma haricinde kıyafetle dolaşmak ve izinsiz şehirden ayrılmak gibi haklardan mahrum bırakılır.Sınıfları gereği ise sadece halkın alt tabakasına bedenlerini ve marifetlerini sunmabilmektedirler.”Auletrides” olarak adlandırılan orta sınıf fahişeler ise, soylu olmamak şartıyla herkes ile birlikte olabilmekte, alt sınıf fahişelerin mahrum olduğu tüm haklara sahip olarak yaşam sürmektedirler.
Estrogenolit Parfüm

Continue Reading

ERKEKLER NEDEN UZAKLAŞIR?

Estrogenolit Tablet
CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, evlilikte erkeğin eşinden uzaklaşmasına neden olan etkenlerin başında genellikle bir nedenden ötürü erkeğin eşine duyduğu öfke veya kırgınlığın geldiğini söyledi. Kocanın öfke ve kırgınlık duygularına teslim olduğunda, eşine karşı unutma ve bağışlama tutumunda zorlanıyor olabileceğini belirten Keçe, “Kocanız, sürekli eleştirilen, asla takdir edilmeyen, başkalarıyla kıyaslanan, yaptıkları onaylanmayan, sık sık terslenen, sürekli şikayet edilen bir adam haline getirilmişse sizden uzaklaşması mümkündür. Çünkü erkeklerin doğasında eşi tarafından onaylanmak, teşvik edilmek pohpohlanmak, bu sayede özgür ve güçlü bir kurt olduğunu hatırlamak ve özgüvenini ayakta tutmak vardır” şeklinde konuştu. Keçe, tavır ve davranışlarıyla kocasını hayal kırıklığına uğratan bir kadın için bir süre sonra ‘arzulanmayan kadın’ haline gelmesinin de erkek doğasına uygun bir davranış olduğunun altını çizdi.
https://i.hizliresim.com/aGPgzd.jpg

Continue Reading

GARİP SEKS YASALARI

https://i.hizliresim.com/aGPgzd.jpg
Tasmanya ve Avustralya’nın Gipssland bölgesinde yeni evli çiftler, gerdeğe ilk olarak, evlilik töreninin ortasında yere serdikleri bir hasır üzerinde ve bütün konukların gözleri önünde giriyorlar.
Norveç’te plaj görevlileri, çıplak güneşlenen kadınları siyah plastik torbalarla poşetleyerek plajdan çıkartıyorlar.
Arizona-Cottonwood yasalarına göre; çiftlerin, “patlak lastikli” otomobil içinde sevişmeleri yasaktır.
Columbia-Cali yasalarına göre, gelinin annesi, gerdeğe giren çiftlere yatağın bir kenarında oturarak tanıklık etmektedir.
Hindistan’daki yasa, sıradan ev işlerini yapan kadınlara, evdeki evlenmemiş genç delikanlıların cinsel gereksinimlerini giderme görevini de vermektedir.
Tayvan yasalarına göre, damadın akraba ya da arkadaşlarından biri, yeni gelinin bekaretini alarak damadı, bu sıkıcı ve istenmeyen görevden kurtarır.
Litvanya yasaları, erkek eşiyle sevişmek istediğinde kaynanasının evde bulunmasını yasaklamaktadır.
Güney Afrika-Johannesburg’da bir kadın, her sevişme için eşinden para isteğinde bulunabilmektedir.
İngiltere-Liverpool’da çocukların seyretmekte oldukları bir vitrinde, mağaza görevlileri kadın mankenin üzerindekileri çıkaramamakta ya da kadın mankeni giydirememektedir.

Dünyadaki diğer garip seks yasaları;
Lübnan’da erkeklerin hayvanlarla seks yapmalarına izin verilmiştir, fakat hayvanlar mutlaka dişi olmalıdır. Erkek bir hayvanla cinsel ilişkide bulunmanın cezası ölümdür.
Bahreyn’de erkek bir doktor, bir kadının jenital organlarını muayene edebilir ama muayene sırasında jenital organlara direkt olarak bakması yasaklanmıştır. Sadece bir ayna yardımı ile muayene etmesine izin verilir.
Müslümanların herhangi bir ölünün cinsel organlarına bakmaları yasaktır. Bu kural ölüyü yıkayanlar için de geçerli olduğundan cinsel organların üzerine tahta parçası ya da tuğla konur.
Endonezya’da masturbasyonun cezası başın kesilmesidir (??)
Guam’da erkekler için değişik bir meslek vardır. Bu mesleği yapan erkekler şehir şehir gezerek bakire kızlarla para karşılığı ilişkiye girer ve bekaretlerini bozarlar. Bunun nedeni ise, Guam yasalarına göre bakirelerin evlenmesinin kesinlikle yasaklanmış olmasıdır.
Hong Kong da aldatılan kadının kocasını öldürmesine yasalar tarafından izin verilmiştir, fakat bunu herhangi bir alet kullanmadan, elleriyle yapması gerekmektedir. Bunun yanında kocasının sevgilisini ise, istediği şekilde ve istediği aleti kullanarak öldürme hakkına sahiptir.

İngiltere’de Liverpool’da sadece tropik balık mağazalarında üstsüz satıcı kadınların bulunabilmesine izin veren bir yasa vardır.
Kolombiya Cali’de genç kızlar evlenip kocaları ile ilk kez cinsel ilişkide bulunurlarken olay kızın annesi tarafından izlenir. Anne olaya şahitlik etmek mecburiyetindedir.
Bolivya Santa Cruz’da erkeklerin bir kadın ve onun annesi ile aynı anda seks yapmaları yasaktır. (Acaba ne gibi bir problem yaşandı da bu yasayı çıkarttılar merak ettim doğrusu)
Bir istisna dışında, Maryland’de para atılarak ürün alınan makinelerde prezervatif satılması yasaktır. İstisna ise: Alkol satılan yerlerdir. Buralarda otomatik makinelerde prezervatif satışı serbesttir.
Estrogenolit Damla

Continue Reading

VAJİNİSMUS

Estrogenolit Tablet
Vajinismus nedir?

Vajinismus; bedenen sağlıklı kadınlarda vajinaya girişin denenmesi öncesi ya da sırasında vajina dış kaslarında gerçekleşen tamamen istemsiz, kadın tarafından kontrol edilemeyen kasılmalardır.
Cinsel birleşme, jinekolojik muayene, mens döneminde tampon koyma gibi vajinal girişin olacağı durumlarda ortaya çıkar. Vajinismusun şiddeti kadınlar arası değikenlik gösterebilir. Cinsel birleşme sırasında kadında sadece ağrının olduğu durumlardan, cinsel birleşmenin hiç olamadığı durumlara kadar değişkenlik gösterebilir.
Vajina dış kaslarındaki kasılmaya; karın ve bacak iç kaslarında kasılma, bacakların kapanması, titreme, heyecan, ağlama, baygınlık hissi de eşlik edebilir.

Vajinismusun başlıca nedenleri nelerdir?

Vajinismus için kesin bir neden ortaya konamasa da toplumlararası kültürel farklılıklar bazı durumları ön plana çıkarmaktadır.
Toplumsal olarak cinselliğin ele alınışı, cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, cinsel tabular, vajinismusun önemli nedenleri arasında değerlendirilmektedir. Cinsellikle ilgili sağlıklı bir eğitimin olmadığı, kulaktan dolma bilgilerle cinselliğin öğrenilmeye çalışıldığı, erkek egemen cinsellik anlayışının ön planda olduğu, kadının kendi bedenini tanıma imkanının olmadığı ve ayıplandığı çevrelerde sıklığın artması bu varsayımı desteklemektedir.
Çocuklukta yerleşen cinsellikle ilgili korkular, katı bekaret algısı, cinsellikle ilgili sorulara verilen olumsuz tepkiler, cinsellikte erkeğe aktif kadına pasif rol verilmesi gibi birçok etmenin vajinismus gelişimini desteklediği düşünülmektedir.


Vajinismus Tedavisinde En Sık Görülen Yanlış Uygulamalar;
Hymenektomi (kızlık zarının ameliyatla alınması),
İlişki öncesi vajina çevresine anestezik krem uygulaması,
İlişki öncesi rahatlamak için kadının alkol alması,
Sakinleştirici, ağrı kesici, kas gevşetici ilaç kullanma,
Genel anestezi altında cinsel birleşme,
Genital bölgeye botox uygulanması,
İlişki öncesi vajinaya sıcak su-buhar uygulaması şeklinde sayılabilir.

Burada özellikle değinmek istediğim nokta; cinsel eğitim!!! Okullarda cinsel eğitimin sağlıklı biçimde öğrenilmesini sağlamak çok önemli. Eğitim, birçok cinsel işlev bozukluğunun yanında, vajinismusun da ortaya çıkma oranını düşürecektir. Aynı zamanda, vajinismus sorununa başvurunun ertelenmesinin, hem de yanlış yöntemlerin denenmesinin de önüne geçecektir.
https://i.hizliresim.com/aGPgzd.jpg

Continue Reading

ERGENLİK DÖNEMİNDE CİNSELLİK.

Estrogenolit Hap
Ergenlik, yetişkinliğe ilk adım evresi olarak kabul edilir. Bir başka deyişle çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresidir. Ortalama 12-20 yaş arası olarak kabul edilen bu dönem, kızlarda 8-13, erkeklerde 10-15 yaşlarında başlar.
Ergenlikte, erkek vücudunda birçok değişiklik olur, penis ve testisler olgunlaşmaya başlar, penisin sertleşme kabiliyeti artar, kasları geliştiği için ergen daha güçlü olduğunu hisseder ama henüz ham meyve gibidir, olgunlaşmamıştır; bedensel olarak seks yapabilme yetisine ve olgunluğuna sahip olsa bile seks yapmanın sorumluluğunu alacak ruhsal olgunluğa henüz ulaşmamıştır.

İLK CİNSEL İLİŞKİNİN ERGENLİKTE YAŞANMASININ OLUMSUZ ETKİLERİ
Seks yapmak; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır… Bu sanatı iyi bir şekilde icra etmek için, zarar vermemek ve zarar görmemek için yetişkin olmak ve olgunlaşmak gerekir.
Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap
Bu nedenle ilk cinsel ilişkinin ergenlikte yaşanmasının etkileri olumsuz ve zarar verici olabilir. Sağlıklı gelişim sürecinde, ilk cinsel deneyimin çocukluktan tamamen çıkılıp yetişkinliğe geçilmesinden sonra yaşanması gerekir.
Ergenliğin sonu olan yaklaşık 17-21 yaşlarından önce, yani yetişkin olmadan önce yaşanacak cinsel ilişki deneyimi, cinsel, duygusal ve davranışsal açıdan pek çok olumsuzluğa yol açabilir. Ergenler, yetişkinler gibi seks yaptıklarında yetersizlik ve aşağılık duygusu, başaramama korkusu gibi psikolojik sorunların yanı sıra, cinsel yolla bulaşan hastalık kapma riski gibi ciddi bedensel sorunlarla da karşılaşabilirler. Cinsel duygu ve tutumları, normal gelişiminden sapabilir, cinselliğe anormal ilgi göstermeye başlayarak sık ve devamlı cinsel istek yaşama, yaşıtlarıyla uyumsuz cinsel aktivitede bulunma, kontrolsüz mastürbasyon gibi uygunsuz cinsel davranışlar sergileyebilir ya da tam tersi bir şekilde cinsellikten soğuyarak aseksüel bir gelişim gösterebilirler. Ayrıca erken yaşta cinsel ilişki, ergenin bilişsel ve duygusal gelişimine zarar verecek travmatik bir etki de yaratabilir. Bunun sonucunda ergenin benlik algısında değişmeler, duygulanım sürecinde bozulmalar, rahatsız edici düşünceler, konsantrasyon güçlüğü, öfke patlamaları, depresyon ve anksiyete görülebilir.
Estrogenolit Hap

Continue Reading

KADINLARIN EN ÇOK ZEVK ALDIĞI YERLER

Estrogenolit Hap
Bir kadın kendi bedenini ne kadar iyi tanırsa seksten okadar daha fazla zevk alır. Kadınlara erojen bölgelerinin bedenlerinin hangi bölgelerinde olduğunu anlatmak ilk bakışta tuhaf görünebilir. Fakat bir kadına partneri doğru davranmıyorsa o kadın erojen bölgelerini yeterince keşfedemez. Erojen bölgelerinizi öğrenip ve partnerinize nasıl davranırsa seks yapmaya hazır hale geleceğinizi ve size daha fazla zevk verebileceğini anlatmalısınız.

Dudaklar
Dişler ve dil öpüşmenin önemli enstrümanlarıdır fakat kadınlar ufak dudak temasından daha fazla tahrik olur. Ufak dudak dokunuşları ile başlayan ve uzun süren bir öpüşme, kadını sekse hazır hale getirmektedir. Bir erkeğin yapabileceği en büyük hata, öpüşürken kadının dudaklarını ısırması ve dilini ağzının içine sokması olacaktır.

Klitorisin Üst Kısmı
Erkekler klitorisi uyaracaklar diye bazen tahriş edebilirler. Onlara sabırla yavaş olmalarını ve nazik davranmaları gerektiğini söylemelisiniz. Kadın bedeni erkek bedeninden farklıdır ve siz söylemedikçe yaptıklarının size ne hissettirdiğini bilemeyecektir. Belki farkında değilsiniz ama klitorisinizin hemen üst kısmı, bikini bölgesi bir kadının en hızlı uyarıldığı erojen bölgelerdendir. Bazen klitorisinizden çok bu alana ufak dokunuşlarla yoğunlaşmasını istemeniz gerekebilir.
Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap
Boyun ve Kulaklar
Partneriniz dudaklarını bu bölgede belli belirsiz dokunuşlarla gezdirebilmelidir. Soluğunun yaklaşması bile heyecanınızı artırmaya yeter. Bu bölgeye keskin dokunuşlar gıdıklanmanız ile sonuçlanır ve bu da isteğinizi fazlasıyla öldürür.

Bacak İçleri ve Diz Arkaları
Boyun ve kulaklar için geçerli olan hafif dokunuşlar, bacak içleri ile diz arkaları için de geçerli olacaktır. Ufak öpücükler, siz hazır hale geldikçe daha belirgin hale gelir.

Kalçalar
Bir kadının en hassas bölgelerinden birdir kalçaları. Ufak dokunuşlarla uyarıldıktan sonra biraz sertlikten hoşlanırlar. Sevişirken sertlikten, partnerin gücünü üzerinde hissetmekten zevk almakla acı duymak arasında fark vardır. Acı duyarsanız asla sevişemezsiniz. Partnerinize hangi noktadan sonra sertlikte ileri gitmemesi gerektiğini mutlaka söylemelisiniz. Unutmayın ki: Söylemezseniz bilemez!
Estrogenolit Hap

Continue Reading

CİNSEL OLMADIĞI EVLİLİKLER BİTER Mİ?

Estrogenolit

Neredeyse iki aydır bir cinsel birlikteliğimiz yok. Bu, birbirimizi sevmediğimiz ve arzulamadığımız anlamına gelmiyor. Aslında düzgün bir evliliğimiz var ama iş hayatı ve çocuklar bizi öylesine yoruyor ki, yatak odasına gittiğimizde, aklıma gelen ilk şey uyuyup, dinlenmek oluyor…” veya “Eşimi de erken boşalma söz konusu. Beni tatmin edemediği için eşimin cinsel yönden beceriksiz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, eşim hoyratça sevişiyor. Sanırım bu nedenle, cinsel birleşmemiz kısa sürüyor ve cinsellik artık benim için hiç bir şey ifade etmiyor. Ne kadar az olursa o kadar iyi olur diyorum…” gibi yakınmaları her geçen gün daha fazla duymaya başladık. Seks ve cinselliğin, tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar çok gündemde olduğu ve konuşulduğu günümüzde, nasıl oluyor da böyle sorunlar yaşanabiliyor? Cinsellik olmayan evlilik olur mu? Evlilikte seks zamanla ortadan kayboluyor mu? Sekssiz evlilikler yaygın mı?
Cinsellik günümüzde hâlâ bir tabu olarak görülüyor ve bu nedenle cinsel sorunlar çok fazla dile getirilmiyor. Ancak çok fazla sayıda çift cinsel sorun yaşıyor. Hatta ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her on erkekten yedisi ve her on kadından sekizi hayatlarının bir döneminde cinsel işlev bozuklukları yaşıyor. Oysa sağlıklı ve mutlu bir evlilik için cinsellik vazgeçilmez bir unsurdur.
SEKS OLMADAN YAŞANABİLİR Mİ?
Tatmin edilmeyen cinsel dürtüler ise kendini farklı yönlerden ifade eder. Bu durum, evlilik ve çift ilişkilerinde birçok sorunun ana sebebi olabilir. Bu nedenle bugün 12 eylül ve şu an yolunda gitmeyen evliliklere darbe yapmanın tam zamanıdır.
KADIN VE ERKEĞİ ÇİFT YAPAN ARADAKİ CİNSELLİKTİR!
Arkadaşlık ilişkilerinde duygusal, entelektüel ve düşüncesel yakınlık vardır, buna cinsellik eklendiğinde bu arkadaşlık ilişkisinden çok farklı bir yakınlığı ve mahremiyet paylaşımını beraberinde getirir. Bu nedenle kadın ve erkeği çift yapan aradaki cinselliktir. Yakın ilişkilerde aşk eninde sonunda biter ve yerini sevgi alır. Bu sevgi olgunlaştıkça seks anlamlı bir şekilde devam eder. Ama seksin yoğunluğu ve çeşitliliği zamanla farklılaşır.

Estrogenolit

Continue Reading